Actualitat

Segueix les notícies del món hoteler.

Comunicat de la Comissió Europea:

Notícies

La Comissió, en cooperació amb el president del Consell Europeu, va presentar el 15 d'abril
de 2020 un full de ruta comuna europea per a l'aixecament gradual de les
mesures de contenció adoptades a conseqüència de la pandèmia de COVID-19.
En ella figuren criteris i recomanacions, dirigides als Estats membres, sobre les
condicions per a aixecar les mesures i restablir la lliure circulació. L'actuació
ha de ser gradual, i anar acompanyada de mesures de distanciament físic i de prevenció
i control de les infeccions com a elements clau.

DESCARREGA EL PDF