Jordi París

President

Com a representant del sector hoteler i de la restauració d’Andorra, la Unió Hotelera d’Andorra és protagonista en el mapa socioeconòmic del país i per tant participa proactivament en totes aquelles decisions que tenen a veure amb el sector hoteler, restauració i turístic.

En aquest sentit, la UHA actua com a principal representant del sector envers les administracions defensant els interessos del sector tant a nivell col·lectiu com individual.

De la mateixa manera, participa activament tant en la formació de personal vinculat com en la millora de les presentacions del país i la seva qualitat de vida.